Kim jesteśmy?

Fundacja Kinematograf działa na rzecz dostępnej kultury.

Celem fundacji jest inicjowanie i promowanie przedsięwzięć tworzących w kulturze przestrzeń spotkania osób, które łączy potrzeba pełnego uczestniczenia w życiu społecznym, mimo różnych sposobów zaspokajania tych potrzeb. Każdy człowiek, bez względu na trudności i przeszkody, ma prawo do uczestnictwa w kulturze. Każdy, czyli również osoba z niepełnosprawnością, senior lub rodzic z dzieckiem w wózku. Trzeba tylko zapewnić im odpowiednie warunki do swobodnego i satysfakcjonującego odbioru kultury. Pragniemy, aby kultura była dla wszystkich. Dlatego powstała Fundacja Kinematograf.

Mieszkamy i działamy w  Rabce-Zdroju. Tu organizujemy dostępne wydarzenia kulturalne, czyli spektakle teatralne, seanse kinowe, imprezy plenerowe, koncerty. Poza tym promujemy różne wydarzenia w naszym mieście.

Naszym podstawowym narzędziem pracy jest kamera filmowa. Dzięki niej promujemy i dokumentujemy działalność naszą i innych, zapewniając także dostępność do produkcji filmowych.

Ponad to wspieramy inne instytucje i organizacje w zapewnianiu dostępności, nie tylko w obszarze kultury. Pomagamy w realizacji dostępności cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej oraz architektonicznej. Szkolimy, konsultujemy i wykonujemy usługi dostępności. Przygotowujemy i realizujemy audiodeskrypcję, napisy dla niesłyszących, tłumaczenia na język migowy oraz dostępne multimedia.

Współpracujemy z innymi fundacjami działającymi na rzecz  dostępnej kultury organizacjami dla osób o szczególnych potrzebach oraz z ekspertami do spraw dostępności. Stale rozwijamy naszą wiedzę i kompetencje, aby świat służył wszystkim.

Miga Natalia Pacyga

Kontakt

Siedziba fundacji mieści się pod adresem

ul. Pocztowa 1/3
34-700 Rabka-Zdrój

Telefon/SMS:

609 10 77 88 Anna Czapnik-Wójcik
501 36 15 31 Janusz Olszyński

Poczta elektroniczna:

a.czapnik@fundacjakinematograf.pl
j.olszynski@fundacjakinematograf.pl

Jak to się zaczęło

Naszą pierwszą realizacją było przygotowanie dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu spektaklu w teatrze w Rabce podczas dużej imprezy w 2021 r. Gdy po zakończeniu przedstawienia rozmawialiśmy z widzami, pewna niewidoma kobieta powiedziała: „Szkoda, że tylko raz coś takiego było w Rabce… Jeśli państwo byście nam kiedyś taką przyjemność sprawili, to bardzo prosimy.” I tak narodził się pomysł na pracę nad dostępnością kultury. Dwa miesiące później założyliśmy fundację.Od początku pracowaliśmy z kamerą filmową, dlatego nazwaliśmy ją „Kinematograf”.

Nazwa i logo

Słowo kinematograf oznaczało niegdyś urządzenie do utrwalania tak zwanych „ruchomych obrazów” a także do ich projekcji na ekranie. Czyli  jest to kamera i projektor filmowy. Nazywano tak również miejsce do oglądania filmów, obecnie zwane kinem.

Kinematograf w wersji graficznej jest w naszym logo, ale został wzbogacony o piktogramy różnych narzędzi dostępności. Statyw kamery tworzą litery AD i ))), czyli symbol audiodeskrypcji. Na korpusie jest chmurka w kształcie ekranu z dwoma poziomymi kreskami u dołu. To symbol napisów dla niesłyszących do filmu. Dwie szpule z taśmą filmową na kamerze zastąpiły dwie migające dłonie oznaczające tłumaczenie na język migowy dla głuchych. Znak graficzny otacza kręgiem napis FUNDACJA KINEMATOGRAF.

Osoby z niepełnosprawnościami nie są „z natury wadliwe”, to raczej osobom pełnosprawnym nie udało się stworzyć świata, który służy wszystkim.

Reni Eddo-Lodge